Články


Pasivní antiradary - detektory radarů

31 komentářů 2008-01-12 Přečteno: 4 535x

Radarové detektory jsou v České republice povolené

V České republice není jízda se zapnutým radarovým detektorem (platí jak pro přenosné tak pro napevno zabudované), omezeno žádným zákonem, vyhláškou nebo předpisem. Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb., který platí od 1.7.2006, zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje.

V paragrafu §3 odstavec 4 je uvedeno:

(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen „antiradar“).Nevztahuje se na Městskou policii která není v zákoně uvedena tudíž nemá oprávnění řidiče pokutovat za použití antiradaru ano za překročení rychlosti. Protože pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití tímto zákonem zakázáno a nelze je považovat za antiradar, nýbrž ten z definice své funkce aktivně ruší, nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií...! POZOR! Radarový detektor není antiradar, jak sám i jeho výrobce uvádí, jedná se o "radarový detektor". Ministerstva dopravy a vnitra úmyslně překrucují zákon a spojují nespojitelné. Jedná se pouze o štvavou kampaň proti prodejcům radarových detektorů a proti řidičům, jenž detektory používají. Spojovat pasivní detektor s ze zákona vyplývající definicí antiradaru je nesmysl a ministerstva dopravy a vnitra spoléhají pouze na neznalost zákonů a strach řidičů z vysoké pokuty. Dle právníků výklad zmíněných ministerstev nemá oporu v zákoně a tudíž žádnou právní váhu a v samotném zákoně, který používání pasivních detektorů nikdy nezakazoval se nic nemění. Antiradar již ze své podstaty nemůže být zakázán. Jedná se totiž de-fakto pouze o detektor rádiových vln v určitých pásmech. Přesně to totiž radarové detektory dělají, nic více. Jde pouze o příjem informace o přítomnosti jakýchsi radiových vln v rozmezích, které nepodléhají a z podstaty ani nemohou podléhat žádnému utajení či omezení. A "právo na informace" je obsahem článku 17. Listiny základních práv a svobod, která je od roku 1992 součástí české ústavy...

Antiradar Valentine One - Radarový a Laserový detektor

Nejcitlivější detektor, jaký byl kdy vyroben! Tento antiradar nabízí absolutně nejcitlivější detekci ve všech pásmech používaných radary a informuje Vás o radaru až o 50% dříve, než jakýkoli jiný detektor od ostatních firem, nevyjímaje detektorů od firmy Beltronics. Při použití v USA, kde mají radary podstatně vyšší vysílací výkon dokáže detekovat radary až na 10 mil (16 km). V ČR pak dosahuje ne zřídka výsledků, kdy detekuje radar na vzdálenost až 1 kilometr! Vysoká citlivost se hodí zejména při jízdě na dálnici v místech, kde nelze odchytit odrazy radarového paprsku. V těchto případech ostatní radarové detektory selhávají a informují řidiče až na poslední chvíli, například při měření na volném prostranství, kde není možno příjmat odrazy radarového paprsku. Navíc, jako jediný obsahuje 2 radarová čidla (vpředu i vzadu). To mu umožňuje velice přesně lokalizovat místo měření. Například dojíždí-li Vás policejní auto s radarem. Valentine One navíc jako jediný dokáže 100% odhalit lasery používané městskou policí a to s detekcí opožděnou pouze o cca 0,006 sekund!

Co je zakázáno:

V České republice je zakázáno používat aktivní rušičky radarů. Mimo zákon se tak ocitají i různé “protiblesky” (anti-flash) a krycí fólie na SPZ, které znemožňují nebo znesnadňují dokumentaci překročení rychlosti pomocí fotografického přístroje nebo videokamery. Na pevně zabudované detektory se v současné době nevztahuje žádný zákon nebo předpis, který by zakazoval jejich instalaci do vozidel. Detektory mají atest státní zkušebny, nicméně MDSČR bez právního důvodu odmítlo prodloužit platnost jejich schválení o technické způsobilosti (homologace).


Pozor na používání v zahraničí kde můžete být pokutováni i za neaktivní antiradar volně položený kdekoliv v automobilu

Antiradar Valentine One - Radarový a Laserový detektor

Nejcitlivější detektor, jaký byl kdy vyroben! Tento antiradar nabízí absolutně nejcitlivější detekci ve všech pásmech používaných radary a informuje Vás o radaru až o 50% dříve, než jakýkoli jiný detektor od ostatních firem, nevyjímaje detektorů od firmy Beltronics. Při použití v USA, kde mají radary podstatně vyšší vysílací výkon dokáže detekovat radary až na 10 mil (16 km). V ČR pak dosahuje ne zřídka výsledků, kdy detekuje radar na vzdálenost až 1 kilometr! Vysoká citlivost se hodí zejména při jízdě na dálnici v místech, kde nelze odchytit odrazy radarového paprsku. V těchto případech ostatní radarové detektory selhávají a informují řidiče až na poslední chvíli, například při měření na volném prostranství, kde není možno příjmat odrazy radarového paprsku. Navíc, jako jediný obsahuje 2 radarová čidla (vpředu i vzadu). To mu umožňuje velice přesně lokalizovat místo měření. Například dojíždí-li Vás policejní auto s radarem. Valentine One navíc jako jediný dokáže 100% odhalit lasery používané městskou policí a to s detekcí opožděnou pouze o cca 0,006 sekund! 16895,- vč. DPH

Diskuze o článku Nové téma

Témata # Autor Poslední příspěvek
Srovnávací test Valentine vs. Beltronics 31 carismaPitrs Dragon
9 let, 7 měsíců Srovnávací test Valentine vs. Beltronics

Foto galerie


Články