Články


Mazivářské mýty - kvalita základových mazacích olejů

2008-01-02 Přečteno: 2 348x

Mazivářské mýty

Nejprve tedy jak je to s tou ruskou ropou. Ruská ropa má opravdu vysoký obsah síry. Při zpracování ropy na paliva nebo základové oleje však dnes není příliš obtížné veškerou síru odstranit a není to ani dražší ve srovnání se zpracováním jiných druhů ropy. Kromě toho, jak lze poznat, že olej byl vyroben z ruské ropy? Zpracování ruské ropy se neomezuje na země střední a východní Evropy. Stačí se podívat na mapu evropských ropovodů. Ropovod z Ruska končí v Německu a kromě toho má další terminály v několika velkých přístavech v Baltickém moři, odkud může být ropa dopravena kamkoliv ve světě. Z ruské ropy tak může být vyroben jakýkoliv olej jakéhokoliv výrobce. A nijak to neovlivní kvalitu motorového oleje.

Vztah mezi obsahem síry a oxidační stabilitou oleje je přesně opačný než je uvedeno v internetových citacích. Sirné sloučeniny mají výrazné antioxidační účinky, zejména při vysokých teplotách, které panují v motorech automobilů. Přesto je síra v motorových olejích nežádoucí. Důvodem je to, že kde je vyšší obsah síry, tak je i hodně aromatických uhlovodíků a ty v motorových olejích opravdu nejsou žádoucí. Při vysokých teplotách v motorech se z aromatických uhlovodíků tvoří karbonové nánosy na exponovaných částech motoru, tvoří se kaly a usazeniny, které pak zalepují olejový filtr. Síra překáží spíše při aditivaci olejů, kdy sirné látky mohou reagovat s některými aditivy a snižovat jejich účinek. Moderní výkonné oleje jsou proto vyráběny ze základových olejů, které mají velmi nízký obsah síry. V tabulce je uvedeno rozdělení základových olejů podle API nomenklatury. První tři skupiny olejů jsou vyrobeny rafinací ropy, jsou to tedy minerální oleje, další tři skupiny jsou oleje syntetické. Při výrobě motorových olejů se stále více používají základové oleje skupiny II a III a omezuje se používání syntetických olejů. Z obchodních důvodů se olejům skupiny III také říká syntetické. Jen pro upřesnění, české oleje Mogul jsou v naprosté většině vyráběny z téměř bezsirných olejů skupiny II a III a ze syntetických základových olejů.

Pravé syntetické oleje jsou vyráběny syntézou z plynného ethylenu (polyalfaolefíny) nebo dalšími syntézami (např. esterové oleje). Pochopitelně, že se vychází z čistých sloučenin, ve kterých není žádná síra. Cena těchto olejů je vyšší než cena minerálních, proto se dnes syntetické základové oleje nahrazují kvalitními minerálními oleji skupiny III (viz tabulka).

Recyklované oleje

Recyklovaným olejům se v olejářské terminologii říká regenerované oleje a jejich použití při výrobě motorových olejů je dnes zcela zanedbatelné. Problémem není to, že ... důležité složky základového oleje jsou již zničené..., naopak termicky a oxidačně nestabilní složky olejů jsou předchozím provozem odstraněny. Problémem je ekonomická náročnost regenerace olejů na takovou kvalitu, aby vyhověla požadavkům pro motorové oleje. Použité a sebrané mazací oleje se dnes zpracovávají spíše na topné oleje nebo na některé méně náročné mazací oleje. Ing. Jaroslav Černý, CSc. Ústav technologie ropy a petrochemie,VŠCHT Praha jaroslav.cerny@vscht.cz


uvedené foto je pouze ilustrační

Diskuze o článku Nové téma


Foto galerie


Články