Články


FORMULE VÝKONU“.

2008-10-23 Přečteno: 2 355x

Jediné dieselové aditivum vyvinuté a vyráběné výrobcem vysokotlakých naftových vstřikovacích systémů

Úvod

Výkon dieselových motorů přímo souvisí s kvalitou používané nafty. Aby se zlepšila kvalita nafty, STANADYNE Corporation U.S.A., jako jediný výrobce naftových vstřikovacích zařízení a zároveň naftových aditiv navrhuje používat “FORMULI VÝKONU“.

Profesionální výrobek

Formule výkonu, vyvinutá ve spolupráci profesionálních chemiků a automobilových techniků firmy STANADYNE, obsahuje nejen kovové polymery bez obsahu popela, ale též profituje z nejnovějšího výzkumu v oblasti biochemie.Úspora ve spotřebě paliva docílená používáním Formule výkonu je předmětem testovacího programu a zprávy S.A.E. , přičemž v průmyslu jsou už mnohé složky velmi rozšířené a používané. Tyto testy, které se uskutečnily na elektrodynamické stolici a v plném provozu, demonstrovaly průměrnou spotřebu paliva zlepšenou o 5,7%. Kvůli velkému množství proměnných veličin v testech a též různé kvalitě použitých pohonných hmot, výsledky se budou v praxi lišit, a mohou být dokonce lepší než ty, které uvádíme zde. Úsporu pohonných hmot jsme dosáhli použitím Formule výkonu, která upravila jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Ty hlavní jsou uvedené níže.

Zvýšení cetanového čísla

Formule výkonu zvyšuje cetanové číslo dieselového paliva o 2 až 5 bodů (v závislosti od charakteru nafty). Toto zlepšuje spalování, studené starty a snižuje spotřebu paliva

Ochrana v zimě

Formule výkonu bojuje proti mrazu snižováním bodu tuhnutí paliva a tím zlepšuje start za studena. Tento produkt, který neobsahuje žádné chemické činidlo, zlepšuje průtok dieselového paliva přes filtr. Formule výkonu neobsahuje žádný alkohol.

Ošetření vstřikovacích systémů působením Formule výkonu

Neustálý vývoj a zvyšování přesnosti zařízení na vstřikování paliva vedly k potřebě trvalého ošetření palivového systému. Formule výkonu obsahuje částečky uhlovodíků na ošetření nerozpustných příměsí a navíc detergenty a čističe na řešení problémů se živicemi a fermeží. Toto vede k lepší atomizaci paliva ze vstřikovače a lepšímu promíšení paliva a vylepšení směsi v spalovací komoře. Výsledkem je lepší vznět paliva, což snižuje emise spalin

Ošetření motoru

Formule výkonu obsahuje komponenty, které impregnují určité kovové části motoru, hlavně pak hrot trysky, písty, ventily a další plochy podléhajíce vysokým teplotám, a tak zabraňují usazování lepivých sedimentů

Zlepšení mazání

Formule výkonu obsahuje látky zlepšující mazání - lubrikanty, které snižují míru tření mezi pohybujícími se součástmi, což snižuje jejich opotřebování a ve svém výsledku požadavky na údržbu. Formuli výkonu se zvláště se doporučuje přidávat do dieselového paliva s nízkou hladinou síry, tak, aby se významně zlepšily mazací schopnosti tohoto typu paliva

více na http://www.mychak-tym.cz/?p=p_422&sName=DIESEL

Diskuze o článku Nové témaČlánky