Články


Diagnostika po milionteprvni

2005-12-21 Přečteno: 31 454x

Protože se zde na webu neustále opakují dotazi na diagnostiku vozů Mitsubishi tak jsem Vám napsal český návod jak na to.

 Konektor OBD I

Samodiagnostika vozu a čtení kódů je tak jednoduché, že ho zvládne úplně každý. V domácích podmínkách bez kabelu a interface k PC nebo Palmu je nejjednodušší použít analogový voltmetr (ten s ručičkou ne digital s displayem) nebo místo voltmetru připojit led diodu s odporem. Diagnostika se provádí při zapnutém klíčku zapalování (poloha kdy svítí kontrolky na palubovce) tím, že se připojí voltmetr nebo dioda do obd konektoru (viz obrázky níže) a podle výkyvu ručičky voltmetru popř. blikání diody se čtou kody (viz tabulka kodu). Kódy jsou dvoumístné s tím že počet dlouhých výkyvů voltmetru (dlouhý blik diody) udává první číslo kódu počet krátkých druhé číslo kódu.

Příklad : 1 dlohý a následují dva krátké znamená číslo dvanáct (výkyvy popř blikání se opakuje dokola) pokud je vše bez závad tak  je signál dokola se opakující krátké pulzy bez dlouhých

Konektor OBD II

Vše stejné s tím rozdílem, že kód se skládá ze třech skupin krátkých pulzů jejichž počet je číslice a jsou odděleny pauzou

Příklad :  *  **   *  znamená   121

Schema připojení voltmetru nebo led

Tabulky kódů:

OBD I

 • Code 11 Oxygen sensor
 • Code 12 Air flow sensor
 • Code 13 Intake Air Temperature Sensor
 • Code 14 Throttle position Sensor (TPS)
 • Code 15 SC Motor position Sensor (MPS)
 • Code 21 Engine Coolant Temperature Sensor
 • Code 22 Crank angle sensor
 • Code 23 No.1 cylinder TOC (camshaft position) Sensor
 • Code 24 Vehicle speed sensor
 • Code 25 Barometric pressure sensor
 • Code 31 Knock sensor (KS)
 • Code 32 Manifold pressure sensor
 • Code 36 Ignition timing adjustment signal
 • Code 39 Oxygen sensor (rear-turbocharged)
 • Code 41 Injector
 • Code 42 Fuel pump
 • Code 43 EGR
 • Code 44 Ignition Coil: Power transistor unit (No. 1 and No.4 cylinders) on 3.0L
 • Code 52 Ignition Coil; Power transistor unit (No. 2 and No.5 cylinders) on 3.0L
 • Code 53 Ignition Coil; Power transistor unit (No. 3 and No.6 cylinders) on 3.0L
 • Code 55 AC valve position sensor
 • Code 59 Heated oxygen sensor
 • Code 61 Transaxle control unit cable (automatic transmission)
 • Code 62 Warm-up control valve position sensor (non-turbo)

OBD II

 • P0000 No Failures
 • P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunclion
 • P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
 • P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
 • P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
 • P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
 • P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
 • P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
 • P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
 • P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
 • P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
 • P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
 • P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
 • P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
 • P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
 • P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
 • P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
 • P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
 • P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
 • P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
 • P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
 • P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
 • P0121 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
 • P0122 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
 • P0123 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input
 • P0124 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
 • P0125 Insufficient Coolant Temperature For Closed Loop Fuel Control
 • P0126 Insufficient Coolant Temperature For Stable Operation
 • P0130 O2 Circuit Malfunction (Bank no.1 Sensor no.1)
 • P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank no.1 Sensor no.1)
 • P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank no.1 Sensor no.1)
 • P0133 O2 Sensor Circuit Slow response (Bank no.1 Sensor no.1)
 • P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank no.1 Sensor no.1)
 • P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank no.1 Sensor no.1)
 • P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank no.1 Sensor no.2)
 • P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank no.1 Sensor no.2)
 • P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank no.1 Sensor no.2)
 • P0139 O2 Sensor Circuit Slow response (Bank no.1 Sensor no.2)
 • P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank no.1 Sensor no.2)
 • P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank no.1 Sensor no.2)
 • P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank no.1 Sensor no.3)
 • P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank no.1 Sensor no.3)
 • P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank no.1 Sensor no.3)
 • P0145 O2 Sensor Circuit Slow response (Bank no.1 Sensor no.3)
 • P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank no.1 Sensor no.3)
 • P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank no.1 Sensor no.3)
 • P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank no.2 Sensor no.1)
 • P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank no.2 Sensor no.1)
 • P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank no.2 Sensor no.1)
 • P0153 O2 Sensor Circuit Slow response (Bank no.2 Sensor no.1)
 • P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank no.2 Sensor no.1)
 • P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank no.2 Sensor no.1)
 • P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank no.2 Sensor no.2)
 • P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank no.2 Sensor no.2)
 • P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank no.2 Sensor no.2)
 • P0159 O2 Sensor Circuit Slow response (Bank no.2 Sensor no.2)
 • P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank no.2 Sensor no.2)
 • P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank no.2 Sensor no.2)
 • P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank no.2 Sensor no.3)
 • P0163 O2 Sensor Circuit low Voltage (Bank no.2 Sensor no.3)
 • P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank no.2 Sensor no.3)
 • P0165 O2 Sensor Circuit Slow response (Bank no.2 Sensor no.3)
 • P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank no.2 Sensor no.3)
 • P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank no.2 Sensor no.3)
 • P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank no.1)
 • P0171 System Too Lean (Bank no.1)
 • P0172 System Too Rich (Bank no.1)
 • P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank no.2)
 • P0174 System Too Lean (Bank no.2)
 • P0175 System Too Rich (Bank no.2)
 • P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
 • P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
 • P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
 • P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
 • P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
 • P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
 • P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
 • P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
 • P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
 • P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
 • P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
 • P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
 • P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
 • P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
 • P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
 • P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
 • P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
 • P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
 • P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
 • P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
 • P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
 • P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
 • P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
 • P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
 • P0200 Injector Circuit Malfunction
 • P0201 Injector Circuit Malfunction-Cylinder no.1
 • P0202 Injector Circuit Malfunction-Cylinder no.2
 • P0203 Injector Circuit Malfunction-Cylinder no.3
 • P0204 Injector Circuit Malfunction-Cylinder no.4
 • P0205 Injector Circuit Malfunction-Cylinder no.5
 • P0206 Injector Circuit Malfunction-Cylinder no.6
 • P0214 Cold Start Injector no.2 Malfunction
 • P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
 • P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
 • P0217 Engine Over Temperature Condition
 • P0218 Transmission Over Temperature Condition
 • P0219 Engine Over Speed Condition
 • P0220 Throttle Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
 • P0221 Throttle Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
 • P0222 Throttle Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
 • P0223 Throttle Position Sensor/Switch B Circuit High Input
 • P0224 Throttle Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
 • P0225 Throttle Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
 • P0226 Throttle Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
 • P0227 Throttle Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
 • P0228 Throttle Position Sensor/Switch C Circuit High Input
 • P0229 Throttle Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
 • P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
 • P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
 • P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
 • P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
 • P0261 Cylinder no.1 Injector Circuit Low
 • P0262 Cylinder no.1 Injector Circuit High
 • P0263 Cylinder no.1 Contribution/Balance Fault
 • P0264 Cylinder no.2 Injector Circuit Low
 • P0265 Cylinder no.2 Injector Circuit High
 • P0266 Cylinder no.2 Contribution/Balance Fault
 • P0267 Cylinder no.3 Injector Circuit Low
 • P0268 Cylinder no.3 1njector Circuit High
 • P0269 Cylinder no.3 Contribution/Balance Fault 
 • P0270 Cylinder no.4 Injector Circuit Low
 • P0271 Cylinder no.4 Injector Circuit High
 • P0272 Cylinder no.4 Contribution/Balance Fault
 • P0273 Cylinder no.5 Injector Circuit Low
 • P0274 Cylinder no.5 Injector Circuit High
 • P0275 Cylinder no.5 Contribution/Balance Fault
 • P0276 Cylinder no.6 Injector Circuit Low
 • P0277 Cylinder no.6 Injector Circuit High
 • P0278 Cylinder no.6 Contribution/Balance Fault
 • P030O Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
 • P0301 Cylinder no.1-Misfire Detected
 • P0302 Cylinder no.2-Misfire Detected
 • P0303 Cylinder no.3-Misfire Detected
 • P0304 Cylinder no.4-Misfire Detected
 • P0305 Cylinder no.5-Misfire Detected
 • P0306 Cylinder no.6-Misfire Detected
 • P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
 • P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
 • P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
 • P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
 • P0325 Knock Sensor no.1-Gircuit Malfunction (Bank no.1 or Single Sensor)
 • P0326 Knock Sensor no.1-Gircuit Range/Performance (Bank no.1 or Single Sensor)
 • P0327 Knock Sensor no.1-Gircuit Low Input (Bank no.1 or Single Sensor)
 • P0328 Knock Sensor no.1-Gircuit High Input (Bank no.1 or Single Sensor)
 • P0329 Knock Sensor no.1-Circuit Input Intermittent (Bank no.1 or Single Sensor)
 • P0330 Knock Sensor no.2-Gircuit Malfunction (Bank no.2)
 • P0331 Knock Sensor no.2-Gircuit Range/Performance (Bank no.2)
 • P0332 Knock Sensor no.2-Gircuit Low Input (Bank no.2)
 • P0333 Knock Sensor no.2-Gircuit High Input (Bank no.2)
 • P0334 Knock Sensor no.2-Gircuit Input Intermittent (Bank no.2)
 • P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
 • P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
 • P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
 • P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
 • P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
 • P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
 • P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
 • P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
 • P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
 • P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
 • P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary circuit Malfunction
 • P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary circuit Malfunction
 • P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary circuit Malfunction
 • P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
 • P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
 • P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
 • P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
 • P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
 • P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
 • P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
 • P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
 • P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
 • P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
 • P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
 • P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
 • P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
 • P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
 • P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
 • P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
 • P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
 • P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
 • P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
 • P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
 • P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
 • P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
 • P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
 • P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
 • P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
 • P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
 • P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
 • P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
 • P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
 • P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
 • P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
 • P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
 • P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
 • P0418 Secondary Air Injection System Relay A Circuit Malfunction
 • P0419 Secondary Air Injection System Relay B Circuit Malfunction
 • P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank no.1)
 • P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank no.1)
 • P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank no.1)
 • P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank no.1)
 • P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank no.1)
 • P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank no.2)
 • P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank no.2)
 • P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank no.2)
 • P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank no.2)
 • P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank no.2)
 • P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
 • P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
 • P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (Small Leak)
 • P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction
 • P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
 • P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
 • P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
 • P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
 • P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
 • P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
 • P045O Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
 • P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
 • P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
 • P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
 • P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
 • P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (Gross Leak)
 • P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
 • P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
 • P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
 • P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
 • P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
 • P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
 • P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
 • P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
 • P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input
 • P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
 • P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
 • P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/performance
 • P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
 • P0473 Exhaust Pressure Sensor High
 • P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
 • P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
 • P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
 • P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
 • P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
 • P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
 • P0480 Cooling Fan no.1 Control Circuit Malfunction
 • P0481 Cooling Fan no.2 Control Circuit Malfunction
 • P0482 Cooling Fan no.3 Control Circuit Malfunction
 • P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
 • P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
 • P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
 • P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
 • P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
 • P0502 Vehicle Speed Sensor Circuit Low Input
 • P0503 Vehicle Speed Sensor Intermitten V Erratic/High
 • P0505 Idle Control System Malfunction
 • P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
 • P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
 • P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
 • P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
 • P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Range/Performance
 • P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Low Voltage
 • P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage
 • P0530 NC Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
 • P0531 NC Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
 • P0532 NC Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
 • P0533 NC Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
 • P0534 NC Refrigerant Charge Loss
 • P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
 • P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
 • P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
 • P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
 • P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
 • P0560 System Voltage Malfunction
 • P0561 System Voltage Unstable
 • P0562 System Voltage Low
 • P0563 System Voltage High
 • P0565 Cruise Control On Signal Malfunction
 • P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
 • P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
 • P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
 • P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
 • P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction
 • P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
 • P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
 • P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
 • P0574 Through
 • P0580 Reserved for Cruise Codes
 • P0600 Serial Communication Link Malfunction
 • P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
 • P0602 Control Module Programming Error
 • P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
 • P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
 • P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
 • P0606 PCM Processor Fault
 • P060B Control Module VSS Output A Malfunction
 • P0609 Control Module VSS Output B Malfunction
 • P0620 Generator Control Circuit Malfunction
 • P0621 Generator Lamp E Control Circuit Malfunction
 • P0622 Generator Field F Control Circuit Malfunction
 • P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
 • P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
 • P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunction
 • P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction
 • P0700 Transmission Control System Malfunction
 • P0701 Transmission Control System Range/Performance
 • P0702 Transmission Control System Electrical
 • P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
 • P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
 • P070S Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input)
 • P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
 • P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
 • P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
 • P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
 • P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
 • P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
 • P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
 • P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
 • P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
 • P0715 Input V Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
 • P0716 Input V Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
 • P0717 Input V Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
 • P0718 Input V Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
 • P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
 • P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
 • P0721 Output Speed Sensor Circuit Range/Performance
 • P0722 Output Speed Sensor Circuit No Signal
 • P0723 Output Speed Sensor Circuit Intermittent
 • P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
 • P0725 Engine Speed Input Circuit Malfunction
 • P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
 • P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
 • P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
 • P0730 Incorrect Gear Ratio
 • P0731 Gear no.1 Incorrect Ratio
 • P0732 Gear no.2 Incorrect Ratio
 • P0733 Gear no.3 Incorrect Ratio
 • P0734 Gear no.4 Incorrect Ratio
 • P0735 Gear no.5 Incorrect Ratio
 • P0736 Reverse Incorrect Ratio
 • P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
 • P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
 • P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
 • P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
 • P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
 • P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
 • P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
 • P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
 • P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
 • P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
 • P0750 Shift Solenoid A Malfunction
 • P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
 • P0752 Shift Solenoid A Stuck On
 • P0753 Shift Solenoid A Electrical
 • P0754 Shift Solenoid A Intermittent
 • P0755 Shift Solenoid B Malfunction
 • P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
 • P0757 Shift Solenoid B Stuck On
 • P0758 Shift Solenoid B Electrical
 • P0759 Shift Solenoid B Intermittent
 • P0760 Shift Solenoid C Malfunction
 • P0761 Shift Solenoid C Performance Or Stuck Off
 • P0762 Shift Solenoid C Stuck On
 • P0763 Shift Solenoid C Electrical
 • P0764 Shift Solenoid C Intermittent
 • P0765 Shift Solenoid D Malfunction
 • P0766 Shift Solenoid D Performance Or Stuck Off
 • P0767 Shift Solenoid D Stuck On
 • P0768 Shift Solenoid D Electrical
 • P0769 Shift Solenoid D Intermittent
 • P0770 Shift Solenoid E Malfunction
 • P0771 Shift Solenoid E Performance Or Stuck Off
 • P0772 Shift Solenoid E Stuck On
 • P0773 Shift Solenoid E Electrical
 • P0774 Shift Solenoid E Intermittent
 • P0780 Shift Malfunction
 • P0781 1-2 Shift Malfunction
 • P0782 2-3 Shift Malfunction
 • P0783 3-4 Shift Malfunction
 • P0784 4-5 Shift Malfunction
 • P0785 ShiIVTiming Solenoid Malfunction
 • P0786 ShiIVTiming Solenoid Range/Performance
 • P0787 ShiIVTiming Solenoid Low
 • P0788 ShiIVTiming Solenoid High
 • P0789 ShiIVTiming Solenoid Intermittent
 • P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
 • P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
 • P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
 • P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
 • P1100 Induction Control Motor Position Sensor Fault
 • P1101 Traction Control Vacuum Solenoid Circuit Fault
 • P1102 Traction Control Ventilation Solenoid Circuit Fault
 • P1105 Fuel Pressure Solenoid Circuit Fault
 • P1294 Target Idle Speed Not Reached
 • P1295 No 5-Volt Supply To TP Sensor
 • P1296 No 5-Volt Supply To MAP Sensor
 • P1297 No Change In MAP From Start To Run
 • P1300 Ignition Timing Adjustment Circuit
 • P1390 Timing Belt Skipped One Tooth Or More
 • P1391 Intermittent Loss Of CMP Or CKP Sensor Signals
 • P1400 Manifold Differential Pressure Sensor Fault
 • P1443 EVAP Purge Control Solenoid 2 Circuit Fault
 • P1486 EVAP Leak Monitor Pinched Hose Detected
 • P1487 High Speed Radiator Fan Control Relay Circuit Fault
 • P1490 Low Speed Fan Control Relay Fault
 • P1492 Battery Temperature Sensor High Voltage
 • P1494 EVAP Ventilation Switch Or Mechanical Fault
 • P1495 EVAP Ventilation Solenoid Circuit Fault
 • P1496 5-Volt Supply Output Too Low
 • P1500 Generator FR Terminal Circuit Fault
 • P1600 PCM-TCM Serial Communication Link Circuit Fault
 • P1696 PCM Failure- EEPROM Write Denied
 • P1715 No CCD Messages From TCM
 • P1750 TCM Pulse Generator Circuit Fault
 • P1791 Pressure Control, Shift Control, TCC Solenoid Fault
 • P1899 PCM ECT Level Signal to TCM Circuit Fault
 • P1989 High Speed Condenser Fan Control Relay Fault

Návod na výrobu diagnostické LED

Neni nic jednoduššího než ledka s ochranným odporem tak aby se dala připojit na 12V

Nejlépe když koupíte diodu v obchodě jakoukoliv a řeknou vám jaký má maximální proud velikost odporu spočítáte podle vzorce odpor se rovná napětí děleno proud kdy proude je max proud diody a napětí je 12V. Odpor koupíme nejbližší vyšší co prodávají a zapojíme do série s diodou. No a je to.

 

Tak doufám, že to bude někomu užitečné sice je toto téma tisíckrát opakované na spoustě stránek, ale dotazy jsou pořád.

 

S pozdravem drake


Diskuze o článku Nové téma


Foto galerie


Články